تکالیف مالیاتی که باید انجام شود - روشن پژوهان

تکالیف و وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشی مهم و غیر قابل چشم پوشی می باشد که به چند دسته تقسیم می شوند که در اینجا سعی شده است که مهمترین آنها شرح داده شود.

از جمله تکالیف مالیاتی مهم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پلمپ دفاتر قانونی
 • تشکیل پرونده مالیات بر درآمد مشاغل
 • تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده
 • ارائه لیست مالیات بر حقوق
 • ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • ارائه صورت معاملات فصلی
 • تحریر دفاتر قانونی
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد

لازم به ذکر است که در صورت انجام ندادن هر کدام از این تکالیف مالیاتی، مشمول جرائم مالیاتی مربوط به آن خواهید شد. این تکالیف مالیاتی در چند دسته مختلف و در زمان های مختلفی انجام می شوند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

تکالیف مالیاتی قبل از شروع سال مالی:

قبل از شروع سال مالی، برخی عملیات مانند پلمپ دفاتر باید انجام گیرد. درخواست پلمپ دفاتر به استثنای سال اول ثبت، باید قبل از شروع سال مالی انجام شود.

اگر این دفاتر حتی یک روز بعد از شروع  سال مالی تاریخ دفاتر ثبت شود، ممیز مالیاتی می تواند آن سال مالی شرکت را علی الراس اعلام نماید و باعث خسارت و جریمه برای شرکت می شود.

تکالیف مالیاتی که باید از فروردین امسال تا پایان تیر انجام دهیم

 • تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص تا پایان خرداد
 • تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت های حقوقی منتهی به پایان اسفند 98 تا پایان تیر
 • تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش بر افزوده دوره زمستان 98 تا پایان فروردین
 • ارسال فهرست معاملات فصل زمستان 98 تا 15 اردیبهشت
 • تسلیم فهرست حقوق اسفند 98 تا پایان فروردین
 • تسلیم فهرست حقوق فروردین 99 تا پایان اردیبهشت
 • تسلیم فهرست حقوق اردیبهشت 99 تا پایان خرداد
 • تسلیم فهرست حقوق خرداد 99 تا پایان تیر

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.